Een interactieve video voor nieuwe klanten

In opdracht van Born05 is NetAnts gevraagd een technisch innovatieve oplossing te bedenken om een videoboodschap te personaliseren ten behoeve van een welkomscampagne voor nieuwe klanten van Eneco.

Een gepersonaliseerde (video)boodschap leidt tot zeer hoge conversie, maar is technisch een spannende uitdaging. Het was de wens van Eneco een duurzame relatie aan te gaan met nieuwe klanten en Born05 vertaalde dit naar een warm welkomscampagne, waarin iedere nieuwe klant een persoonlijke videoboodschap te zien krijgt gedifferiënteerd op woonplaats en gekozen energieproduct van de klant.

Omdat de video zowel op desktop als tablet moest kunnen worden afgespeeld, waren conventionele methoden niet mogelijk. De oplossing was voor ieder profiel automatisch een video te genereren, resulterend in 3000 plaatsen in Nederland x 16 producten van Eneco = 48.000 videos en ruwweg 2.7 Terabyte (2700 gigabyte) aan dataopslag in 'the cloud'.

De uitdaging

In het huidige internetlandschap is het aanbod aan apparaten zeer divers. Er dient rekening gehouden te worden met zowel de 'normale' desktop computers, maar ook alle mobiele apparaten zoals tablets en mobiele telefoons.

Een van de belangrijkste eisen aan het project was dat de welkomsboodschap ook op tablets goed moest kunnen worden afgespeeld. Door deze eis viel een veel gebruikte techniek van flash af, omdat iPads geen flashondersteuning bieden.

De oplossing lag in HTML5 en het gebruik van native video. Na wat experimentele testen met lagen over een standaard video heen, bleek deze oplossing al snel genoeg niet kwalitatief toereikend. Met name precieze timings en positionering van de elementen bleek een struikelblok.

Uiteindelijk is besloten grof geschut in te zetten en de nieuwe klanten te segmenteren in verschillende persoonlijkheidsprofielen, waarbij woonplaats en afgenomen energieproduct bepalend waren. Voor ieder van deze profielen zou middels een geautomatiseerd proces een aparte video worden gemaakt, resulterend in 48.000 videos (3000 plaatsen in Nederland x 16 producten van Eneco) en ruwweg 2.7 Terabyte (2700 gigabyte) aan dataopslag in 'the cloud'.

De oplossing

In de te personaliseren video zijn 2 scene's die per profiel anders zijn, te weten een scene met een plaatsnaambord voor de plaats waar de klant woont en een scene waarin het gekozen product naar beneden komt aan een ballon.

Allereerst is de oorspronkelijke video omgezet in 8000 afbeeldingen. Voor de scene met de plaatsnaam werd voor een specifieke set aan afbeeldingen nieuwe afbeeldingen gegenereerd, met daarin een plaatsnaambord en een plaatsnaam die automatisch in de afbeeldingen gezet werden.

Voor de scene met het afgenomen product werd dezelfde techniek toegepast, enkel met als extra dat de positie van de naam van het afgenomen product zich verplaatst gelijk aan de beweging van de doos.

Als laatste stap werden alle losse afbeeldingen weer omgezet in een video geschikt voor tablets en desktops. Dit proces werd herhaald voor alle combinaties van alle plaatsen x alle producten.

De implementatie

Na de oplossing bedacht, geprobeerd en geïmplementeerd te hebben presenteerde zich de volgende uitdaging, tijd. Per video duurde het gemiddeld 6 minuten voordat het hele proces van personaliseren en omzetten tot video afgerond was.

Gezien het feit dat er 48.000 videos gemaakt moesten worden zou dit een totale rendertijd van 200 dagen nodig hebben. Daarnaast zou er een opslagcapaciteit van 2700 gigabytes benodigd zijn, oftewel 2.7TB.

Als oplossing zijn er uit het flexible hostingplatform 25 servers uit de cloud simultaan ingezet en werd de opslag geregeld in het grootste en beste CDN ter wereld, het Akamai CDN. Een nauwkeurige samenwerking tussen de 25 verschillende servers was het gevolg. Het uitbalanceren en reguleren van diverse processen en de decentralisatie van opslag, maakt dit een uiterst complex maar zeer uitdagend project.

Maatwerk webbased applicaties

Kan ik u helpen?085-4868840